Strona prywatna

fot.Wojciech Rachwal0022Strona prywatna Wojciecha Rachwała

myśliwego,członka PZŁ oraz Koła

Łowieckiego "Diana" Mielec.

Fotografia przyrodniczo-łowiecka,

oraz łowiectwo to moja pasja.

Kontakt ze mną

wojciech.rachwal@poczta.fm

 • 2
 • 21
 • 22
 • 1
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 11
 • 10
 • 20
 • 7
 • 8
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 5

Komunikat prasowy

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym ukazała się informacja w programie 82 posiedzenia Sejmu mówiąca, że nocą miedzy 17 i 18 grudnia 2014 roku, w godzinach 21:30 – 1:30 odbędą się glosowania, obejmujące między innymi, uzupełnienie porządku dziennego o rozpatrzenie:
- obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego i Polskiej Ziemi oraz,
- poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji, dotyczącego również przyszłości Polskich Lasów Państwowych.
W wypadku pozytywnego głosowania debata sejmowa nad tymi punktami będzie miała miejsce nocą między 18 i 19 grudnia. Należy przypuszczać iż głosowania nad tym punktami będą miały miejsce 19 grudnia w godzinach 12:00 – 13:30.
Podaję tą informację, gdyż 9 maja złożyłem, wraz z wymaganymi załącznikami (ponad dwa miliony podpisów) wniosek, o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi
Dnia 10 czerwca 2014 roku poinformowała mnie, ówczesna Pani Marszałek Ewa Kopacz, o pozytywnym zakończeniu weryfikacji podpisów obywateli popierających wniosek o referendum.
Do dnia dzisiejszego dostarczyłem do biura Marszałka Sejmu ponad 2.5 miliona podpisów prosząc równocześnie kilkukrotnie o wprowadzenie tego punktu pod obrady
Ponieważ tradycją sejmową III RP staje się zwyczaj debatowania nad sprawami najważniejszymi dla Państwa pod osłoną nocy, zwracam się z gorąca prośbą do wszystkich tych, którzy zbierali podpisy jak i tych co się podpisali pod referendum o śledzenie posiedzenia Sejmu nocą na przełomie 17 i 18 grudnia oraz również nocą na przełomie 18 i 19 grudnia. Mam nadzieję że będzie można tego dokonać za pomocą Internetu.
Prof. dr hab. Jan Szyszko
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Pełnomocnik umocowany do zgłoszenia wniosku o referendum ogólnokrajowe
Poseł na Sejm RP

Warszawa dnia 16 grudnia 2014 roku

lowiec

TVDARZBOR • a
 • b
 • c
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • d
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t