Strona prywatna

fot.Wojciech Rachwal0022Strona prywatna Wojciecha Rachwała

myśliwego,członka PZŁ oraz Koła

Łowieckiego "Diana" Mielec.

Fotografia przyrodniczo-łowiecka,

oraz łowiectwo to moja pasja.

Kontakt ze mną

wojciech.rachwal@poczta.fm

 • 2
 • 21
 • 22
 • 1
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 11
 • 10
 • 20
 • 7
 • 8
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 5

fot.Wojciech Rachwal0041

Pod takim hasłem odbyły się w Rzeszowie 10 i 11.10.2015r warsztaty dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz edukatorów zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Były to pary: nauczyciel i myśliwy - z okręgów: krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.

Organizatorami warsztatów byli Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie, Zarząd Główny PZŁ w Warszawie, Stowarzyszenie Miłośników Żubra i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Opiekunem warsztatów z ramienia ZO PZŁ był kol.Mieczysław Struzik.

Projekt ten korzysta z dofinansowania w kwocie 900 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL2. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” jest projektem realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o całkowitej wartości 1 055 934 zł. Czas realizacji Projektu 04.2014 – 04.2016

Założenia Projektu:
• Zwiększenie świadomości społecznej w odniesieniu do różnorodności biologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych
• Edukacja w zakresie bioróżnorodności w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów
• Uzupełnienie luki w dostępności specjalistycznych pomocy dydaktycznych przydatnych do nauczania o bioróżnorodności w szkole
oraz podczas zajęć terenowych i pozalekcyjnych
• Zwiększenie potencjału edukacyjnego nauczycieli przyrody/biologii, przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację ekologiczną
Realizacja:
• Materiały dydaktyczne w postaci multimedialnej płyty edukacyjnej oraz podręcznika dla dwóch poziomów nauczania podstawowego w klasach IV-VI
i ponadpodstawowego
• Ogólnopolski cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli przyrody/biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz myśliwych zrzeszonych
w PZŁ współpracujących ze szkołami
• Nieodpłatne rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych wśród uczestników warsztatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych
zajmujących się edukacją ekologiczną oraz podczas tematycznych wydarzeń organizowanych przez SMŻ i PZŁ
• Powszechny dostęp do wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronie internetowej projektu
Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały dydaktyczne potrzebne w ekukacji z młodzieżą oraz płytę dvd autorstwa
Pana Krzysztofa Kilmaszewskiego i Marka Balcerka. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni z przekazanej wiedzy przez
wykładowców. Warsztaty odwiedził poseł na Sejm RP - Tomasz Kulesza.

Tekst i fot. - Wojciech Rachwał

lowiec

TVDARZBOR • a
 • b
 • c
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • d
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t