Strona prywatna

fot.Wojciech Rachwal0022Strona prywatna Wojciecha Rachwała

myśliwego,członka PZŁ oraz Koła

Łowieckiego "Diana" Mielec.

Fotografia przyrodniczo-łowiecka,

oraz łowiectwo to moja pasja.

Kontakt ze mną

wojciech.rachwal@poczta.fm

 • 2
 • 21
 • 22
 • 1
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 11
 • 10
 • 20
 • 7
 • 8
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 5

W dniu 2 lipca 2016 roku w Osadzie Myśliwskiej Koła Łowieckiego
"Towarzystwo Myśliwych" w Wysokiej Głogowskiej odbył się
jubileuszowy wieczór wspomnień pod tytułem:

Refleksje historyczne w 140-tą rocznicę powołania Galicyjskiego
Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie, oraz 90 lat poświęcenia Kaplicy
Hubertowskiej w kościele św.Elżbiety we Lwowie - daru myśliwych
z Małopolski. Na uroczystość przybyło wielu członków zarządów
z licznych Kół Łowieckich Okręgu Rzeszowskiego.
Przybyłych gości przywitał prezes KŁ "Towarzystwo Myśliwych"
w Rzeszowie Jerzy Solarski. Następnie dr Marek Rogoziński
Przewodniczący ORŁ w Rzeszowie opowiedział historyczny rys wydarzeń.
Po krótkim wstępie Janusz Hodyr, członek Komisji Kultury,
Tradycji i Promocji ORŁ w Rzeszowie
zaprezentował pokaz multimedialny wraz prelekcją, poświęcone
historycznym jubileuszom . Na zakończenie
spotkania Łowczy Okręgowy Zdzisław Siewierski podsumował całość spotkania,
porównując problemy historyczne z rzeczywistością, obecnie panującą w polskim
łowiectwie. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

lowiec

TVDARZBOR • a
 • b
 • c
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • d
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t