Strona prywatna

fot.Wojciech Rachwal0022Strona prywatna Wojciecha Rachwała

myśliwego,członka PZŁ oraz Koła

Łowieckiego "Diana" Mielec.

Fotografia przyrodniczo-łowiecka,

oraz łowiectwo to moja pasja.

Kontakt ze mną

wojciech.rachwal@poczta.fm

 • 2
 • 21
 • 22
 • 1
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 11
 • 10
 • 20
 • 7
 • 8
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 5

Gęś zbożowa
rodzina: kaczkowate
opis

Długość ciała: 68-90 cm

Wielkości gęgawy, ale ciemniej ubarwiona. Upierzenie z wierzchu ciała brunatne, najciemniejsze na głowie, szyi i grzbiecie. Pierś i brzuch brązowowawe jasno prążkowane. Ogon brunatnoczarny, biało obrzeżony. Dziób z czarną nasadą i końcówką, ze zmienną ilością pomarańczowoczerwonej barwy w środkowej części. Nogi czerwonawe.

Gęś zbożowa jest najliczniej pojawiającym się gatunkiem gęsi w naszym kraju w okresie wędrówek, zarówno wiosna, jak i jesienią. Jest bardzo towarzyska i tworzy czasem wielotysięczne stada.

miejsca
Podczas przelotów pojawia się w całym kraju, najliczniej w północnej i zachodniej części kraju
siedlisko
W ciągu dnia stada żerują na otwartych polach i łąkach, a odpoczywają i nocują na rozległych zbiornikach wodnych
liczebność
Licznie przelotna i zimująca. Spotykana w stadach po kilkaset ptaków, a czasem w wielotysięcznych skupieniach
gniazdo
Umieszczone na ziemi w pobliżu wody, czasem pod osłoną, wyścielone trawą, mchem i puchem
lęg
2-6 kremowych jaj, które z czasem brązowieją. Wysiadywanie przez samicę trwa 27-29 dni. Oboje rodzice wodzą i bronią młodych, które żerują samodzielnie. Lotność uzyskują po ok. 40 dniach
pokarm
Roślinny, w okresie pozalęgowym głównie trawy, oziminy, pozostałości kukurydzy itp.
wędrówki
Wędrowna. Przelot jesienny: X-XI, Przelot wiosenny: III-IV. W łagodniejsze zimy licznie zimuje lokalnie w zachodniej Polsce
ochrona
Ptak łowny; wymieniony w Dyrektywie ptasiej; lokalnie jest przedmiotem intensywnych polowań
źródło: http://ptaki.info/g%C4%99%C5%9B_zbo%C5%BCowa

lowiec

TVDARZBOR • a
 • b
 • c
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • d
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t